Política de qualitat

NIX és una empresa dedicada a l’instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat per empreses i particulars. Sota el lema “Et protegim perquè et coneixem”, desenvolupa les activitats de Instal·lació, reparació i manteniment de sistemes de seguretat i detecció d’incendis.

Els valors de l’empresa són:

 • La proximitat als nostres clients, particulars o empreses
 • La flexibilitat i adaptació dels nostres productes a les necessitats de cada client
 • La nostra prioritat és donar el màxim servei als nostres clients
 • Oferir un producte de qualitat amb l’adaptació de la tecnologia més innovadora i a la normativa vigent
 • La protecció de les dades dels nostres clients com a condició indispensable per a prevenir els riscos de la informació
 • L’experiència del nostre equip, preparat tècnicament des de fa més de 20 anys

La Direcció de NIX està compromesa amb la qualitat dels nostres productes i serveis al client, per això està destinant recursos a posicionar-se com empresa líder dins el sector amb una marca de proximitat i confiança al client, a qui forma i informa de les últimes novetats. Per tal de gestionar amb qualitat, ha implantat un Sistema de Gestió de Qualitat, d’acord a la Norma Internacional UNE-EN ISO 9001:2015.

En tots els nostres processos i activitats, tenim en compte els següents principis de gestió:

 • Aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients, així com avançar-nos a futures necessitats dels clients informant-los dels productes innovadors amb campanyes o a traves dels comercials.
 • El servei al client és la prioritat: proximitat, eficiència i qualitat.
 • Treballar en la millora continua, eficàcia i eficiència dels nostres processos.
 • Assegurar el compliment de la legislació i reglamentació aplicable a les activitats de l’empresa.
 • Tenir en compte els requisits de les parts interessades que poden relacionar-se amb l’empresa, així com la gestió de qualsevol risc que pugui afectar la continuïtat de l’empresa.
 • Garantir unes condicions de treball segures: com a requisit indispensable la protecció i prevenció de riscos de les persones que treballem.
 • Establir uns objectius de millora que ens permetin millorar, i destinar els recursos i esforços necessaris per a assolir-los.

NIX posa a disposició dels clients i parts interessades aquesta política i se’n fa difusió a treballadors i col·laboradors de l’empresa per a que coneguin i tinguin presents aquests compromisos en les seves tasques i funcions.

Direcció
La Roca, a 30 d’abril de 2018